Poradenské služby: priebežná optimalizácia základu dane, registrácia daňových subjektov na daňovom úrade, vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených podkladov), prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva, zabezpečovanie komunikácie so správcom dane, zastupovanie v daňovom konaní.

Poznámka: Základné daňové poradenstvo (oboznámenie klienta s aktuálnymi zmenami zákonov a väzbou na jeho podnikateľskú činnosť, a pod.) je súčasťou poskytovaných služieb pre stálych klientov. Riziká súvisiace s poskytovaním služieb daňového poradenstva má naša spoločnosť poistené poistnou zmluvou do výšky 33000 EUR.