Cestovné náhrady: spracovanie kníh jázd pre firemné motorové vozidlá, spracovanie evidencie jázd zamestnancov súkromnými motorovými vozidlami, poradenstvo pri využití motorových vozidiel (firemných/súkromných) pri optimalizácii nákladovosti.