Doplnkové služby: pomoc pri vypracovaní podnikateľského zámeru a podnikateľského plánu, vypracovanie podkladov pre získanie úveru, vypracovanie komplexnej finančnej analýzy, poradenské služby od založenia spoločnosti, jej uvedenia na trh až po prípadné ukončenie činnosti spoločnosti, pomoc pri riešení problémov v spolupráci s firemným právnikom.