Mzdová agenda: vypracovávanie pracovných zmlúv a zmlúv o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poradenské služby pri zostavovaní pracovných náplní vrátane poradenstva ohľadom legislatívy (Zákonník práce, ...), vyhotovovanie podkladov pre prihlásenie firmy/zamestnancov až po odhlásenie firmy/zamestnancov z príslušných inštitúcií sociálneho zabezpečenia, vyhotovenie vyhlásenia k zdaneniu príjmov, výpočet miezd na základe podkladov o dochádzke, vyhotovovanie výplatných listín, spracovanie mesačných výkazov do poisťovní, vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného  a  zrazenej  dane,  vyhotovenie  podkladov  pre  výpočet  PN,  spracovanie  štvrťročného  prehľadu  o zrazených  a  odvedených  preddavkoch  na  daň  zo  závislej  činnosti a spracovanie mesačného výkazu, štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti spracovanie mesačného výkazu, štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, vystavenie zápočtového listu, vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia.

Poznámka: Všetky nami spracované podklady zároveň v záväzných termínoch odovzdáme na príslušné pobočky zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňové úrady.