Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre platcov aj neplatcov DPH
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
Cestovné náhrady a knihy jázd
Finančné a daňové poradenstvo fyzických a právnických osôb
Doplnkové služby (právnik, verejné inštitúcie...)